Employees´ consultation – 21/07/2020 – Málaga, Spain

2020-07-21 dieną Malagoje įvyko pirmasis tarptautinis įvykis susijęs su projektu Rights to information, Consultation and Participation for Emloyees’ Well-being at Workplaces (RECOPA).

Šalys, kurių atstovai dalyvavo įvykyje buvo: Italija, Portugalija ir Ispanija. Šalys, kurios dalyvavo nuotoliniu būdu buvo: Serbija, Lietuva ir Latvija.

Minėtam įvykiui buvo aprūpintas vertimas šioms kalboms: ispanų-italų, ispanų-portugalų, ispanų-rusų ir ispanų-serbų.

Pirmoje renginio dalyje po įžanginio pasveikinimo pirmiausia buvo pristatyti partneriai, o po to buvo pristatytas projektas, jo tikslai, rezultatai ir tolesni veiksmai. Po to ekspertas p. Vera pristatė projekto tyrimo etapą, po kurio buvo pateikti klausimai ir atsakymai, pakeitimai ir galutinės išvados, liečiančios analizės etapą.

Po to vyko diskusijos dėl esamos situacijos, susijusios su sveikata ir sauga darbe vienos iš svarbiausių bendruomenei tarnybų darbuotojų Covid-19 pandemijos metu.