EMPLOYEES´ CONSULTATION online – 14/06/2021

2021-06-14 internete vyko RECOPA projekto susitikimas, kuriame buvo aptariama darbuotojų teisės į informaciją, konsultacijas ir dalyvavimą kuriant gerovę darbuotojams.

Susitikime dalyvavo dalyviai iš Ispanijos, Italijos, Portugalijos, Latvijos, Serbijos ir Lietuvos.

Renginio metu buvo vykdomi vertimai iš Ispanų kalbos į italų, lietuvių, rusų, serbų, portugalų kalbas.

Pirmosios renginio dalies metu buvo sveikinami partneriai, pristatytomi projekto tikslai, rezultatai ir tolesni žingsniai.

Tada ekspertas p. Vera pristatė projekto tyrimų etapą, po kurio buvo teikiami klausimai ir atsakymai, pakeitimai ir galutinės išvados apie analizės etapą, vyko diskusijos dėl esamos padėties, susijusios su darbuotojų sveikata ir sauga, atliekant esminę visuomeninę tarnybą, susidūrus su Covid_19 pandemija.

Intervencija ir keli dalykai, kuriuos verta pabrėžti:
● Bendruoju požiūriu projektas buvo įvertintas už turtingumą ir įvairovę, taip pat orientaciją į policijos sritį. Taip pat buvo nurodyta, kad dėl projekto apimties (susijusios su kolektyvinėmis teisėmis ir psichosocialine rizika, kaip dviem pagrindiniais susijusiais klausimais ir dėl kurių reikia padaryti išvadas) dėl didžiulės organizacijų iš įvairių sričių gausos policijai ir kitoms organizuotoms problemoms spręsti buvo labai ambicinga.
● Kita vertus, pristatant ataskaitą bandyta parodyti metodo, pasirinkto siekiant projekto tikslų analizės etape, priežastį. Tai turėjo padėti išspręsti tarpusavio problemas, neatmetant poreikio skirti daugiau informacijos tiesiogiai susijusiam su policijos sritimi, taip pat nepamiršti, kad kitų sričių organizacijų dalyvavimas suteikia galimybę susitelkti ne vien tik į policijos sritį. Dėl to darbas buvo sudėtingas, bet labai praturtinantis.

EMPLOYEES´ CONSULTATION – 14/06/2021 – ONLINE