Employees´ consultation – 21/07/2020 – Málaga, Spain

20.07.2020 Malagā, Spānijā, notika pirmais projekta ” Tiesības uz informāciju, konsultāciju un līdzdalību darbinieku labklājībai darba vietās” (RECOPA) starptautiskais pasākums.

Pasākumā klātienē piedalījās pārstāvji no šādām valstīm: no Itālijas, Portugāles un Spānijas.
Pārstāvji, kas piedalījās pasākumā tiešsaistē bija no: Serbijas, Lietuvas un Latvijas.

Pasākuma laikā notika tulkojumi no spāņu valodas itāļu, portugāļu, krievu un serbu valodā.
Pasākuma pirmās daļas laikā bija apsveikti visi partneri un visi dalībnieki tika iepazīstināti. Tika veikta arī prezentācija, tika izklāstīti projekta mērķi, rezultāti un nākamie projekta posmi.

Pēc tam eksperts Vera k-gs prezentēja projekta izpētes posmu, kam sekoja jautājumi un atbildes, kā arī analīzes fāzes izmaiņas un galīgie secinājumi.

Pēc tam notika debates par pašreizējo situāciju attiecībā uz darba ņēmēju drošību un veselības aizsardzību pakalpojumu nozarē, kas ir būtiska sabiedrības dzīvei saistībā ar Covid-19 pandēmiju.