EMPLOYEES´ CONSULTATION – 18/01/2021 – ONLINE

Otrkārt, projekta “Tiesības uz informāciju, konsultācijām un līdzdalību darbinieku labklājībai darbavietās” (RECOPA) otrais starptautiskais pasākums notika tiešsaistē 100% tiešsaistē.

Visi dalībnieki no Itālijas, Portugāles, Spānijas, Serbijas, Lietuvas un Latvijas apmeklēja sanāksmi tiešsaistē.

Pasākuma laikā notika tulkošana no spāņu – itāļu, portugāļu, krievu, lietuviešu un serbu valodas.

Visi valstu eksperti iepazīstināja ar savu valsts ziņojumu par projekta izpētes posmu, kam sekoja debates ar galīgajiem secinājumiem un pašreizējo covid_19 pandēmijas situāciju ar nepieciešamību turpināt darbu, izmantojot koplīgumus, lai uzlabotu drošības un veselības apstākļus darba vietā.