Employees´ consultation – 21/07/2020 – Málaga, Spain

Dana 21.07.2020. u Malagi je održan prvi međunarodni događaj u vezi s projektom Rights to information, Consultation and Participation for Emloyees’ Well-being at Workplaces (RECOPA).

Države koje su imale svoje predstavnike na događaju bile su: Italija, Portugalija i Španija. Države koje su učestvovale onlajn bile su: Srbija, Litvanija i Letonija.

Za pomenuti događaj bio je obezbeđen prevod u kombinacijama: špansko-italijanski, špansko-portugalski, špansko-ruski i špansko-srpski.

Nakon uvodne dobrodošlice u prvom delu događaja bili su predstavljeni partneri, a potom se pristupilo prezentaciji projekta, njegovih ciljeva, rezultata i narednih koraka. Nakon toga je ekspert, g. Vera, predstavio istraživačku fazu projekta, a potom su usledili pitanja i odgovori, izmene i konačni zaključci u vezi sa fazom analize.

Posle je održana debata o trenutnoj situaciji vezanoj za zdravlje i bezbednost na radu radnika jedne od esencijanih službi za zajednicu tokom pandemije Covid-19.