EMPLOYEES´ CONSULTATION – 18/01/2021 – ONLINE

18.1.2021. Други међународни догађај у пројекту Право на информације, консултације и учешће задобробит запослених на радним местима (РЕЦОПА) одржан је 100% на online.

Сви учесници из Италије, Португалије, Шпаније, Србије, Литваније и Летоније присуствовали сусастанку путем интернета.

Током догађаја било је тумачења са шпанског, италијанског, португалског, руског, литванског и српског.

Сви национални стручњаци представили су свој национални извештај о истраживачкој фази пројекта, након чега је уследила дебата са коначним закључцима и тренутном ситуацијом пандемије Covid 19, сапотребом да наставе да раде кроз колективно преговарање за побољшање безбедности и здравственихуслова на радном месту.